Αρχική

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στους τομείς της μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε ιδιωτικά έργα, με κύρια ασχολία τόσο τις Μελέτες Ηλεκτρικών Δικτύων Διανομής όσο και την επίβλεψη της κατασκευής τους.

Στους βασικούς μας στόχους έχουμε:

Την άμεση ανταπόκριση και αξιοπιστία στην εκπρόθεσμη εκπόνηση Η/Μ μελετών σε πληθώρα εγκαταστάσεων και κατασκευών

Την υπευθυνότητα και υψηλή ποιότητα στα έργα μας, με κύριο μέλημα την ικανοποίηση του πελάτη

Η μεγάλη εμπειρία του επιστημονικού μας δυναμικού σε πολύπλοκες μελέτες ηλεκτρικών δικτύων διανομής, εγγυάται τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων που θα μας αναθέσετε. Το γραφείο μας συνεργάζεται όσον αφορά τις εργασίες υπαίθρου και χαράξεις γραμμών με Π. Λέντζο Διπλωματούχο Τοπογράφο Μηχανικό, μελετητή δημοσίων έργων, κάτοχο πτυχίου Β' και Γ΄ τάξης και με Κ. Λέντζο, Διπλωματούχο Περιβαλλοντολόγο Μηχανικό. Πέραν αυτών, το γραφείο στελεχώνεται από έμπειρους τεχνικούς με πολύ μεγάλη εμπειρία σε έργα διανομής (μελέτες, κατασκευή, εκμετάλλευση). Το συντονισμό της συνολικής εργασίας έχει ο Ν. Γεραλής Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Προφίλ

Ο Νικόλαος Γεραλής είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής More ...